Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY... > KONFERENCJE:


SZKOŁA I RODZINA

WSPÓŁPRACA I DIALOG

 
 
 

KONFERENCJA:

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog” zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
  • Biskup Tarnowski Andrzej Jeż
  • Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Kazimierz Koprowski,
  • Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

W organizację konferencji zaangażowani byli dyrektorzy szkół i placówek Miasta Tarnowa, rodzice i nauczyciele. Oprawę plastyczną konferencji przygotował Zespół Szkół Plastycznych i Pałac Młodzieży w Tarnowie.
„Dialog i współpraca” to słowa klucze tej konferencji. Dr Anna Śliwińska, pod kierunkiem której powstała wystawa plastyczna „Interakcje”, napisała w katalogu wystawy:

Czy wystawa wyczerpała temat? Myślę, że jest dopiero początkiem w dyskusji o roli współpracy rodzica i nauczyciela. Z pewnością pokazała, jak ważna jest dla uczniów potrzeba intensywnej, dobrej relacji pomiędzy szkołą a „domem” (…) pokazuje nam, dorosłym, jak wiele od nas zależy”..
PODSUMOWANIE KONFERENCJI: 

  • W pierwszym dniu konferencji, prowadzonej przez ks. prof. Jacka Siewiorę, przedstawiono szeroką analizę problemu współpracy szkoły z rodziną. Podkreślano potrzebę społecznego dialogu w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Zaprezentowano przy tym dwa podejścia do angażowania rodziców w pracę szkoły: parental involvement (PI) i parental engagement (PE).
Nasi prelegenci to: prof. dr hab. Mirosław J. Szamański, ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, prof. nadzw. WSB dr hab. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. MWSE ks. dr hab. Jacek Siewiora, dr Joanna Kołodziejczyk i dr Roman Dorczak Uniwersytet Jagielloński Kraków. 

  • Podczas drugiego dnia konferencji przedstawiono przykłady dobrej praktyki. Na początku Dorota Krakowska - wiceprezydent Miasta Tarnowa omówiła działania podejmowane przez Urząd Gminy Miasta Tarnowa na rzecz Rodziny i Szkoły a dr Kazimierz Koprowski - przewodniczący Rady Miasta Tarnowa działania samorządu dotyczące edukacji patriotycznej.
W pierwszej części spotkania poświęconej szkole/ przedszkolu, którą prowadziła dr Małgorzata Jaśko, dyrektorzy i nauczyciele oraz rodzice tarnowskich placówek oświatowych przedstawili, w jaki sposób współpracują z rodzicami. Prezentowane przykłady dotyczyły różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola. Głos zabrali przedstawiciele następujących placówek: Zespół Szkolno - Przedszkolny Sacré Coeur w Tarnowie, Przedszkole Nr 34 w Tarnowie, Przedszkole Nr 31 w Tarnowie, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tarnowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.
Gościnnie przykłady dobrej praktyki prezentowali: Kazimierz Wojnicki – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. J. Tischnera w Domosławicach z rodzicami swoich uczniów oraz Marek Kapturkiewicz nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie. Podsumowaniem tej części konferencji było wystąpienie dr Danuty Elsner: Jeśli nie rodzice, to może dziadkowie?
W drugiej części przedstawiciele instytucji wspierających rodzinę i szkołę mieli możliwość zaprezentowania różnych form współpracy z rodzinami w kluczowych obszarach. Glos zabrali przedstawiciele: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, nauczyciele, władze uczelni tarnowskich, studenci oraz przedstawiciele stowarzyszeń, poradni, różnych instytucji edukacyjnych.

 
 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego