Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY...

biblioterapeutyczna

BIBLIOTEKA

tarnowska edycja


 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU: 
nauczycielI bibliotekarzy wychowawców świetlic, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych pracowników tarnowskich placówek oświatowych!


W ramach projektu biblioteki mogą ubiegać się o
certyfikat „BIBLIOTERAPEUTYCZNA BIBLIOTEKA”.
Lista placówek, którym zostanie przyznany certyfikat zostanie ogłoszona na stronie
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
KOMUNIKATY: 

ZREALIZOWALIŚMY :
-
seminarium "Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji",
21 marca 2016 r.,

- warsztaty "Metody i formy pracy oraz warsztat biblioterapeuty", 25 kwietnia 2016 r.
- warsztaty "Tworzenie scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych", 23 maja 2016 r.,

- warsztaty "Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego uczniów", 6 czerwca 2016 r.
- seminarium "Czytanie strategią rozumnego inwestowania
w przyszłość ucznia", 26 września 2016 r.
- "Biblioterapeutyczna Biblioteka - FORUM wymiany doświadczeń i pomysłów", 24 października 2016 r.

Kolejny etap to praca uczestników z dziećmi. Zakończy się on przyznaniem przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne certyfikatu "Biblioterapetyczna Biblioteka".


Monika Horecka
KOORDYNACJA: 
Organizatorzy:
 • Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego,
 • Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO,
 • MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.
Prowadzący/Koordynatorzy: 
 • dr Wanda Matras-Mastalerz – Przewodnicząca Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
 • Monika Horecka – koordynator tarnowskiej edycji projektu, nauczyciel konsultant MCDN ODN w Tarnowie; tel. 14 6888810 wew. 114, e-mail: m.horecka@tarnow.mcdn.edu.pl

pobierz informacje w pliku pdf
zgłoś udział w projekcie!
 
 
 
 

ZAPRASZAMY:

„Biblioterapeutyczna Biblioteka” to projekt
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu.
Akcja skierowana jest do bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych i naukowych
oraz innych instytucji czynnie promujących ideę bajkoterapii i biblioterapii.
Rodzaj działania
Temat / Zagadnienia
Terminy
i miejsce realizacji
Seminarium
(4 godz. dydakt.)
bezpłatne
„Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji”: - seminarium zrealizowane
 • terapeutyczna i socjalizacyjna funkcja książki i możliwości jej wykorzystania,
 • zasady tworzenia „biblioterapeutycznej biblioteki”,
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zbiorów „biblioterapeutycznej biblioteki”,
 • warunki udziału w akcji „Biblioterapeutyczna Biblioteka”
Odbędzie się:
21 marca 
2016
15.00-18.15 
w MCDN ODN 
w Tarnowie, 
ul. Nowy Świat 30
Warsztaty
i seminaria
(4 lub 5 godz. dydakt.)
bezpłatne
Spotkania poświęcone:
 • rozwijaniu umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii,
 • pokazaniu różnorodnych metod pracy z uczniem, szczególnie z tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i czytelniczymi,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu doboru literatury dla uczniów niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i borykających się z różnymi problemami i lękami,
 • zagadnieniu terapeutycznej wartości lektur szkolnych i ćwiczeniom zachęcającym uczniów do czytania
Planowane terminy*:
25 kwietnia,
23 maja,
6 czerwca,
26 września.
(zrealizowane)
2016
godz. 15.00
w MCDN ODN
w Tarnowie,
ul. Nowy Świat 30
Działania
w placówkach
Różnorodne, samodzielne działania podjęte przez uczestników w placówkach oświatowych
Przez cały czas trwania projektu, realizacja
w placówkach
Działania
na platformie moodle
bezpłatne
Zamieszczanie materiałów przygotowanych dla uczestników oraz nadesłanych przez uczestników, forum dyskusyjne, konsultacje
Przez cały czas trwania projektu
Forum wymiany doświadczeń
(5 godz. dydakt)
bezpłatne
Podsumowanie projektu, omówienie doświadczeń, prezentacja efektów działań podjętych w szkołach, nadanie certyfikatów „Biblioterapeutyczna Biblioteka”
Planowany termin*:
24 pażdziernika
(zrealizowane)
2016
15.00-19.00
w MCDN ODN
w Tarnowie,
ul. Nowy Świat 30
*Termin może ulec zmianie
 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego