Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY... > PATRIOTYCZNY:


edukacja
PATRIOTYCZNA
i historyczna

 
 
AKTUALNOŚCI
ODBYŁO SIĘ
PROJEKT 2014

krótko o projekcie:

(projekt realizowany jest w roku szkolnym: 2016/2017)


Instytut Pamięci Narodowej 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

organizuje cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pod tytułem:

 „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Pierwszy cykl szkoleń pod tytułem
 „Między dwoma totalitaryzmami”
odbędzie się w bieżącym roku szkolnym.
UWAGA: 
Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej 5 spotkaniach oraz przeprowadzą po każdym spotkaniu co najmniej 3 zajęcia (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z Tarnowa i okolic organizują Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie i MCDN ODN w Tarnowie przy wsparciu organizacyjnym "e-ducaTIO".
Forma szkoleń: wykład merytoryczny oraz warsztaty.

Opis syntetyczny cyklu i tematyki szkoleń:

Celem pierwszego cyklu seminarium Polski wiek XX – losy państwa 
i narodu jest przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Zbrodnie i zniszczenia materialne spowodowane wskutek agresji III Rzeszy i ZSRS dotknęły Rzeczpospolitą i większość jej mieszkańców, a także inne państwa tej części Europy. Skutki paktu przetrwały rychły konflikt między Niemcami 
a ZSRS. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło bowiem Polsce utraconej w 1939 roku niepodległości, lecz narzuconą przez ZSRS komunistyczną dyktaturą.

W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie dumnie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi, gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia tego dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany 
w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty jego elitom. Szkolenie ma na celu przedstawienie niektórych zagadnień, związanych z tym okresem dziejów Polski, poddanej bezwzględnej okupacji dwóch totalitaryzmów.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

"Między dwoma totalitaryzmami"

  • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.
zrealizowano - zobacz galerię...

20
października
2016

  • Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941).
zrealizowano - zobacz galerię...

30
listopada
2016

  • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.
zrealizowano 

11
stycznia
2017

  • Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.
zrealizowano - zobacz...

8
marca
2017

  • Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948
zrealizowano - zobacz galerię...

5
kwietnia
2017

  • Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.
zrealizowano 

17
maja
2017

Szkolenia odbywać się będą: w środy od godziny 15:00
w budynku ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, sala I-21 piętro.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon, szkołę.
Informacje i zgłoszenia:

Koordynacja projektu po stronie MCDN ODN w Tarnowie: Arkadiusz Nalepka

 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego