Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY... > PATRIOTYCZNY:


edukacja
PATRIOTYCZNA
i historyczna

 
AKTUALNOŚCI
PROJEKT Z IPN
ODBYŁO SIĘ
PROJEKT 2014

archiwum działań 2016/2017:

„Między dwoma totalitaryzmami” 

Cykl seminaryjny realizowany przez IPN we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 


Szkolenia dla nauczycieli z Tarnowa i okolic organizują Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie i MCDN ODN w Tarnowie przy wsparciu organizacyjnym "e-ducaTIO".

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

"Między dwoma totalitaryzmami"

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego.
zrealizowano - zobacz galerię...

20
października
2016

 • Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941).
zrealizowano - zobacz galerię...

30
listopada
2016

 • Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej.
zrealizowano

11
stycznia
2017

 • Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej.
zrealizowano - zobacz...

8
marca
2017

 • Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948
zrealizowano - zobacz galerię...

5
kwietnia
2017

 • Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.
zrealizowano

17
maja
2017

OPERACA POLSKA NKWD W ZWIĄZKU SOWIECKIM W 1937 r. 
Zajęcia poprowadzili: 
 • Anna Zechenter - wykład merytoryczny
 • Michał Masłowski - warsztat
 • Dariusz Gorajczyk – praca z filmem
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!

POLITYKA WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH WOBEC SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W L. 1944-48

Zajęcia poprowadzili: Filip Musiał, dr Paweł NaleźniakDariusz Gorajczyk – pracownicy IPN Oddział Kraków.
Zajęcia uświetnił występ patriotyczny uczniów Szkoły Podst. nr 9 w Tarnowie.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!

OKALECZONY KRAJ 
POLSKA PO ZAKOŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Polecamy stronę IPN dotyczącą tematyki zajęć: http://www.ppp.ipn.gov.pl

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!

ZBRODNIE NIEMIECKIE I SOWIECKIE
NA PRZEDSTAWICIELACH POLSKICH ELIT 
W PIERWSZYM OKRESIE OKUPACJI 
(wrzesień 1939 – czerwiec 1941)
Zajęcia poprowadzili: 
 • dr Marcin Chorązki - wykład merytoryczny;
 • dr Paweł Naleźniak - warsztaty – praca ze źródłami;
 • Dariusz Gorajczyk – zastosowanie omawianych zagadnień podczas zajęć szkolnych.
Polecamy stronę IPN dotyczącą tematyki zajęć: http://www.ppp.ipn.gov.pl

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!

FENOMEN POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
KONFERENCJA (20 październik 2016).

Zajęcia poprowadzili: 
 • dr Michał Wenklar - wykład merytoryczny;
 • dr Paweł Naleźniak - warsztaty – praca ze źródłami;
 • Dariusz Gorajczyk - przedstawienie projektu gry miejskiej;
Polecamy stronę IPN dotyczącą tematyki zajęć: http://www.ppp.ipn.gov.pl

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I UDZIAŁ W ZAJĘCIACH!

 
 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego