Idź do spisu treści

Menu główne:


edukacja
PATRIOTYCZNA
i historyczna

 
 
AKTUALNOŚCI
ODBYŁO SIĘ
PROJEKT Z IPN


(projekt realizowany był w roku szkolnym: 2014/2015)

ZOBACZ NASZE DZIAŁANIA 2014 - 2015

Adresaci projektu:

 • nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele bibliotek oraz uczniowie.

Cele ogólne:

 • kształtowanie patriotyzmu łączącego wymiar pamięci z postawami "patriotyzmu czasów pokoju" oraz kształtowanie szacunku dla symboli narodowych i zasad jego okazywania w sferze osobistej i zbiorowej praktyce ceremonialnej.

Termin realizacji: styczeń - grudzień 2014 r. 


Koordynacja:

 • Ewa Witecka - dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie;

 • Józef Parys - Tarnowski Lider Przedmiotowy z historii i WOS-u, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Instytucje realizujące projekt:

 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie

 • Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO


Instytucje wspierające realizację projektu:

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Tarnów

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie

 • Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

 • Stowarzyszenie TARNOWSKA SZESNASTKA

 • Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie.

 

PROGRAM PROJEKTU:

"JAK MĄDRZE KOCHAĆ OJCZYZNĘ...?"

działanie:

osoba/instytucja odpowiedzialna:

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego:

 • konkurs plastyczny dotyczący projektu tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej walczących w latach 1939-45 o Polskę niepodległą;

 • uroczystość 27. 09. 2014r. z okazji 75. rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego.

- Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie;
- XVI Liceum Ogólnokształcące im. A. Krajowej w Tarnowie
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

Profesjonalne przygotowanie opiekunów pocztów sztandarowych oraz drużyn pocztowych do zaprezentowania się podczas uroczystości:

 • szkolenia teoretyczne i praktyczne dla opiekunów drużyn pocztowych tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (akademie szkolne, przemarsze podczas uroczystości miejskich, obecność przy pomnikach oraz liturgia mszy świętej);

DUSZA PIOTR
-
nauczyciel XVI LO
poczty sztandarowe

– uczniowie XVI LO

Przygotowanie plakatów okolicznościowych promujących nowoczesny patriotyzm:

 • konkurs wewnątrzszkolny w ZSP w Tarnowie;

 • rozplakatowanie miasta z okazji świąt i rocznic państwowych.

- Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie;
-
XVI Liceum Ogólnokształcące im. A. Krajowej w Tarnowie
- JÓZEF PARYS - tarnowski lider przedmiotowy

Konkursy dla uczniów:

 • konkurs: Przeszłość przeszłością pisana – historia Armii Krajowej - realizowany przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie;

 • konkurs: „I Miejski Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim"-
EWA WITECKA - dyrektor XVI LO w Tarnowie - koordynator projektu
- JÓZEF PARYS - tarnowski lider przedmiotowy

Cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach: AKADEMII HISTORII NAJNOWSZEJ - organizowanych we współpracy z pionem edukacyjnym IPN Kraków

 • informacja na bieżąco na naszej stronie w zakładce aktualności!

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
-
JÓZEF PARYS - tarnowski lider przedmiotowy

PLANOWANE PUBLIKACJE:

 • PUBLIKACJA PAPIEROWA: "Jak mądrze kochać Ojczyznę? Jak dziś rozumieć patriotyzm? Pamiętnik projektu edukacyjnego" - będąca podsumowaniem projektu zawierająca instrukcje oraz materiały dot. edukacji patriotycznej dla nauczycieli i uczniów tarnowskich szkół (symbole narodowe, poczty sztandarowe, artykuły, "Szlak Wolności i Pamięci" regionu tarnowskiego ...)

- JÓZEF PARYS
- PAWEŁ JUŚKO
- MACIEJ MAŁOZIĘĆ
- LUCYNA STANUSZEK
- PIOTR DUSZA
- KS. ROMAN SIEROŃ
- ARKADIUSZ NALEPKA

Projekt był realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Tarnowa oraz MCDN ODN w Tarnowie 
w ramach "e-ducaTIO"

 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego