My Title (2012)
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKTY... > PATRIOTYCZNY:


edukacja
PATRIOTYCZNA
i historyczna

 
AKTUALNOŚCI
PROJEKT Z IPN
ODBYŁO SIĘ
PROJEKT 2014


index działań:

 • 03. 02. 2015 r. - warsztaty do konkursu: "Opowieść o końcu świata..." - więcej...
 • 28. 10. 2014 r. - konferencja i warsztaty: Postawy Polaków wobec zagłady Żydów - więcej...
 • 03. 06. 2014 r. - konferncja i warsztaty: Losy więźniów w obozach nazistowskich - więcej...

 • 20. 05. 2014 r. - warsztaty dla nauczycieli i uczniów: Wybory '89 - więcej...
 • 30. 04. 2014 r. - konferencja i warsztaty dla nauczycieli i uczniów: Rotmistrz Witold Pilecki - człowiek honoru -  więcej...

 • 27. 02. 2014 r. - warsztaty dla nauczycieli i uczniów: Płk Ryszard Kukliński - życie na krawędzi  - więcej...

 

ODBYŁO SIĘ:

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 

MIEJSKI PROJEKT PATRIOTYCZNY ZAKOŃCZONY

 • Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny: Jak Mądrze kochać Ojczyznę? Jak dziś rozumieć patriotyzm? odbyła się 16 marca 2015 roku w budynku MCDN ODN w Tarnowie. Honorowym gościem podczas konferencji był harcmistrz, płk Jerzy Pertkiewicz, który wystąpił przypominając czym patriotyzm był dla młodzieży w przede dniu II wojny światowej - patriotyzm jego pokolenia, pokolenia Kolumbów. Na konferencji wykład wygłosił: dr Maciej Korkuć - naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN Odział Kraków nt. Po co nam pamięć historyczna?. Dokonano również podsumowania podjętych działań w ramach realizowanego projektu oraz dokonano prezentacji publikacji będącej finalnym produktem projektu. Dla ponad stu osób, zarówno nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli wielu instytucji spotkanie mogło być ciekawym impulsem do podejmowania nowych działań zmierzających do pogłębienia postaw patriotycznych.

wystawa:

 "DLA CIEBIE POLSKO - W STULECIE CZYNU LEGIONOWEGO"

 • luty/marzec 2015 r. -  w wyniku współpracy pomiędzy 

  e-ducaTIO, a IPN Oddział w Krakowie udało się po kilku miesiącach przygotowań sprowadzić do Tarnowa wystawę. 

  dr Maciej Zakrzewski współautor wystawy i równocześnie osoba odpowiedzialna za promowanie wystawy 6 lutego 2015 roku przekazał ją Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie gdzie można było ją obejrzeć. Od 20 lutego do 13 marca 2015 r. można było ją oglądać w budynku MCDN ODN w Tarnowie.

Organizacja: Józef Parys


OPOWIEŚĆ O 

 • 3 lutego 2015 r. - w budynku MCDN ODN w Tarnowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Celem warsztatów było przybliżenie tematyki konkursu oraz wszelkich okoliczności historycznych towarzyszących wywłaszczeniu ziemiaństwa. Poprzez odkrywanie i analizę krytyczną różnych źródeł historycznych uczniowie mieli zaznajomić się z trudną tematyką zmian społeczno-politycznych w Polsce, która w okresie powojennym została poddana sowietyzacji. Organizatorem konkursu są Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, przy współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Organizacja:  Józef Parys

więcej o konkursie - zob. tutaj 


 • 18 listopada 2014 roku w ramach projektu odbyły się lekcja patriotyzmu w formie zajęć konferencyjno-zabawowych dla dzieci i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich Tarnowie. Temat spotkania został zaczerpnięty z „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. W ramach zajęć dzieci wraz z nauczycielami oglądnęły film IPN pt. „Polak mały”. Następnie w formie zabawowej tj. mini wykładów przeplatanych pytaniami i odpowiedziami dzieci oraz wspólnym śpiewem pieśni zapoznawały się z genezą polskich symboli narodowych, dowiedziały się o wielkich polskich wynalazcach i odkrywcach, a także o polskich miejscach na świecie. Spotkanie zakończył quiz z nagrodami.

Organizacja: Dariusz Gorajczyk i Jarosław Szarek (IPN), Józef Parys (e-ducaTIO)

PATRONI NASZYCH ULIC"

 • Młodzież z Koła Historycznego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie w dniach poprzedzających Narodowe Święto Niepodległości wzięła udział na terenie naszego miasta w akcji edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej "Patroni naszych ulic". W wolnym czasie uczniowie roznieśli na ulicach, których patronami są: J. Piłsudski, S. Rowecki, W. Anders, L. Okulicki - książki edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej.

Organizacja: Józef Parys

FINAŁ KONKURSU WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Podsumowanie w Sali Lustrzanej

- w ramach I Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

 • 5 listopada 2014r. o godzinie 12:00 w Sali Lustrzanej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu wiedzy o Józefie Piłsudskim zorganizowanego dla trzech typów szkół: szkoły podstawowe w kategorii plakat, szkoły gimnazjalne w kategorii prezentacja multimedialna oraz szkoły ponadgimnazjalne w kategorii wiedza o Józefie Piłsudskim.

W obecności Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Tarnowa pani Bogumiły Porębskiej, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie - Jerzego Fereta, Pani Dyrektor  XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej - Ewy Witeckiej, laureatów konkursu oraz młodzieży z tarnowskich szkół został podsumowany I Miejski Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim, będący częścią - projektu "Jak mądrze kochać Ojczyznę" realizowanego wspólnie wraz z MCDN ODN w Tarnowie w ramach "e-ducaTIO". Młodzież została nagrodzona cennymi nagrodami sponsorowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydział Marki Miasta Tarnowa.


LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:


 • KONKURS PLASTYCZNY - Szkoły Podstawowe

 1. Góryjowska Emilia - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie, klasa VB; Plakat zwycięzcy został wydrukowany i rozwieszony przed Narodowym Świętem Niepodległości na terenie miasta Tarnowa
 2. Gawlik Oliwia - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie, klasa VIB;
 3. Bisek Nikola - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie, klasa IVE.


 • PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - Szkoły gimnazjalne

 1. Sumara Michał - Gimnazjum nr 8 - Temat prezentacji: Legiony podczas I wojny światowej.
 2. Gądek Krystian - Gimnazjum nr 1 - Temat prezentacji: Józef Piłsudski - biografia
 3. Ziaja Szymon - Gimnazjum nr 8 - Temat prezentacji: Walka o granice II Rzeczypospolitej • TEST WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM - Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Michoń Kinga - 40 pkt. - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego;
 2. Kozioł Przemysław - 39 pkt. - Zespół Szkół Technicznych;
oraz dwa trzecie miejsca:

3. Jania Anna - 36 pkt. - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego;

3. Sacha Monika - 36 pkt. - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!

Organizacja: Józef Parys

POSTAWY POLAKÓW WOBEC ZAGŁADY ŻYDÓW
- V spotkanie w ramach: Akademii Historii Najnowszej.

 • 28. 10. 2014 -  konferencja połączona z warsztatami, w której uczestniczyło łącznie 89 uczniów i nauczycieli z tarnowskich szkół. Wszystkim uczestnikom wykładów oraz warsztatów serdecznie dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Józef Parys

LOSY WIĘŹNIÓW  W OBOZACH NAZISTOWSKICH
- IV spotkanie podsumowujące rok szkolny 2013/2014 w ramach Akademii Historii Najnowszej.

 • 03. 06. 2014 -  konferencja połączona z warsztatami, w której uczestniczyło łącznie 130 uczniów oraz nauczycieli ze szkół miasta Tarnowa. W części konferencyjnej uczestnicy mięli okazję wysłuchać wykładów wprowadzających:

 1. "Ludzie ludziom zgotowali ten los. Hitlerowska machina eksterminacyjna" - dr J. Szarek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie)
 2. "Obozy koncentracyjne i obozy zagłady" - J. Parys (Tarnowski Lider Przedmiotowy).
W części warsztatowej uczestnicy w trzech grupach pracowali nad tematami:

 • "Kaci w obozach nazistowskich" - Jarosław Szarek

 • "Pozytywne wzorce w życiu obozowym" - Józef Parys

 • "Obojętność w życiu obozowym" - Dariusz Gorajczyk

W ramach spotkania była również okazja do podsumowania projektu IPN: „O tym nie można zapomnieć... Spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” Uczestnicy mięli okazję obejrzeć  skrót wywiadu przeprowadzonego przez uczennice z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie z Panią Jadwigą Sediwy byłą więźniarką Aüschwitz-Birkenau oraz wysłuchać list Edyty Dudy z 2TM skierowany do pani Jadwigi.

Organizacja: Józef Parys, Aneta Kopeć-Wilk

AKCJA PLAKATOWA

 • 05. 2014 - Rozpoczęliśmy rozplakatowanie miasta z okazji świąt i rocznic państwowych. W placówkach oświatowych miasta Tarnowa oraz w wielu miejscach w mieście pojawił się pierwszy plakat. Plakat jest autorstwa ucznia Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie - Przemysława Zabawy, który wygrał wewnątrzszkolny konkurs. GRATULUJEMY!

WYBORY '89"
- III spotkanie w ramach Akademii Historii Najnowszej.

 • 20. 05. 2014 -  odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów poświęcone takim tematom jak:

- Rozkład imperium (Anna Zechenter),
- Wybory kontraktowe (Dariusz Gorajczyk).
- Warsztaty zakończyły się analizą filmu: "
PRL - laboratorium pierestrojki"

Organizacja: Józef Parys, Aneta Kopeć-Wilk.


PRZYSZŁOŚĆ PRZESZŁOŚCIĄ PISANA" - KONKURS
- konkurs realizowany pod patronatem XVI LO w Tarnowie.

 • 15. 05. 2014 -  został rostrzygnięty konkurs dla uczniów organizowany przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie. Wszystkim uczestnikom i opiekunom kolejnych etapów konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział! Więcej o konkursie i jego wynikach można przeczytać na stronie internetowej XVI LO - TUTAJ...


ROTMISTRZ WITOLD PILECKI - CZŁOWIEK HONORU
- II spotkanie w ramach Akademii Historii Najnowszej.

 • 30. 04. 2014 -  na konferencję i warsztaty przybyli uczniowie i nauczyciele z XVI LO, Gimnazjum nr 2, III LO, Zespołu Szkół Plastycznych, Zespołu Szkół Technicznych, ZSiOT im. Jana Szczepanika oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych w Tarnowie.

Część warsztatowa dla uczniów i nauczycieli obejmowała takie tamaty jak: Koniec wojny, początek sowieckiej dominacji,  Żołnierze niezłomni na ziemi  tarnowskiej, Raport Rotmistrza Pileckiego – obozowa konspiracja w KL Auschwitz. Warsztaty były dopełnieniem części konferencyjnej i podbudową merytoryczną do pracy w grupach. W ramach konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów:

 1. Od pierwszej do drugiej okupacji (J. Parys),
 2. Żołnierze niezłomni w walce z komunistyczną dyktaturą (dr Maciej Korkuć - naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, wykładowca Ignatianum),
 3. Rotmistrz Pilecki rys biograficzny – ruch oporu w Auschwitz (dr Piotr Setkiewicz - kierownik Centrum Badań w Państwowym Muzeum Aüschwitz-Birkenau)

Organizacja: Józef Parys.

SZKOLENIE OPIEKUNÓW POCZTÓW SZTANDAROWYCH

 • W XVI Liceum Ogólnokształcącym odbyło się szkolenie opiekunów pocztów sztandarowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenie prowadził st. chor. mgr Piotr Dusza - nauczyciel przedmiotu przysposobienie wojskowe.

- W części I. – teoretycznej –  omówiono takie zagadnienia jak; zasady rekrutacji pocztu sztandarowego, insygnia pocztu, ubiór pocztu, udział sztandaru w uroczystościach, a także sposób dekorowania sztandaru kirem.
-
W części II. – warsztatowej – st. chor. Piotr Dusza w asyście trzech pocztów sztandarowych przeprowadził zajęcia z podstawowych chwytów musztry ze sztandarem podczas uroczystości i ceremoniałów.

ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ ZDJĘĆ PRZEJDŹ NA STRONĘ XVI LO: TUTAJ

PŁK RYSZARD KUKLIŃSKI - ŻYCIE NA KRAWĘDZI
- inauguracja Akademii Historii Najnowszej.

 • 27. 02. 2014 - I spotkanie w ramach cyklu realizowanego z IPN Oddział Kraków. W Ramach warsztatów dla nauczycieli i uczniów odbyły się zajęcia:

- Dariusz Gorajczyk (IPN Oddział w Krakowie) - temat: "Pułkownik Kukliński - życie na krawędzi";
- Anna Zechenter (IPN Oddział w Krakowie) - temat: "Kuklińskiego gry wojenne" - krótka projekcja filmowa połączona z dyskusją.

Organizacja: Józef Parys.

 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego