My Title (2012)
Idź do spisu treści

Menu główne:

LIDERZY
przedmiotowi
- o inicjatywie

- kontakt

zespół liderów
PRZEDMIOTOWYCH MIASTA TARNOWA

stanowi podstawę funkcjonowania e-ducaTIO. Model Tarnowskiego Lidera Przedmiotowego uwzględnia takie obszary zadań jak:

  • diagnozowanie potrzeb środowiska,

  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

  • inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych,

  • współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi,

  • współpraca z Urzędem Miasta Tarnowa oraz MCDN ODN w Tarnowie,

  • wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania oraz podejmowaniu innowacji pedagogicznych,

  • podejmowanie działań na rzecz tarnowskiego środowiska oświatowego.

najbliższe dyżury:
- DYŻURY:
- KLASY 1-3
- MATEMATYKA
- J.OBCY
- ZNAJDŹ SZKOŁĘ
- J.POLSKI
- HISTORIA

kliknij w zdjęcie

by napisać mail do lidera:

Edukacja wczesnoszkolna:

MARIA GDOWSKA

Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie
ul. Zbylitowska 7
33-101 Tarnów
tel: (014) 633 15 17

Dyżury:

przerwa w pełnieniu funkcji Lidera Przemiotowego

Matematyka - szkoła podstawowa:

KAROLINA GÓRYJOWSKA

Szkoła Podstawowa
nr 15 w Tarnowie

ul. Krupnicza 8
33-100 Tarnów
tel: (014) 655 73 73

Dyżury:
Placówka macierzysta:
czwartek 7.40-8.40

piątek 10.25 - 11.25

J. polski - szkoła ponadgimnazjalna:

EWA CIESIELCZYK

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Piłsudskiego 4
33-100 Tarnów
tel: (014) 688 84 40

Dyżury:
Placówka macierzysta: 

poniedziałek 13.40 - 14.40

czwartek 9.5- 10.50

J. angielski:

EDYTA NOWAK

III Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie

ul. Brodzińskiego 6
33-100 Tarnów
tel: (014) 688 84 00

Dyżury:
Placówka macierzysta:
poniedziałek 10.00 - 11.00

czwartek 11.00-12.00

 
 
 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego