My Title (2012)
Idź do spisu treści

Menu główne:

SZKOLENIA... > HISTORIA DZIAŁAŃ:

HISTORIA DZIAŁAŃ 2015/16


 


znajdź szkolenie: 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ WYDARZENIE Z LISTY PO LEWEJ STRONIE LUB KLIKNIJ W ZDJĘCIE GALERII BY ZOBACZYĆ PEŁNY POKAZ ZDJĘĆ!

JAK SŁUCHAĆ I ROZMAWIAĆ, CZYLI O SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W SZKOLE
 • 24. 05. 2016r. - zakończyły się 10 godzinne warsztaty, które poprowadziła Pani:  K. Piórkowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie. 
TWORZENIE SCENARIUSZY I PROGRAMÓW BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH
 • 23. 05. 2016r. - odbyły się warsztaty w ramach projektu "Biblioterapeutyczna Biblioteka" (III spotkanie), które poprowadziła Pani:  dr W. Matras-Mastalerz. Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za przybycie. Więcej o projekcie...
Organizacja: Monika Horecka 
PowerPoint – OD NOWA. TWORZENIE WYGODNYCH I PRZEJRZYSTYCH PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
 • 19. 05. 2016 r. -  zakończyły się 10 godzinne warsztaty, które poprowadził Arkadiusz Nalepka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do korzystania z materiałów, które można znaleźć: TUTAJ

PRZYKŁADOWE TECHNIKI PLASTYCZNE I DEKORACYJNE – JAK ZMOTYOWAĆ UCZNIA DO AKTYWNOŚCI POZALEKCYJNEJ?
 • 18. 05. 2016 r. - zakończyły się warsztaty, które poprowadziła Pani: E. Czas. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Karolina Góryjowska

RYZYKO DYSLEKSJI - SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
 • 18. 05. 2016 r. - odbyły się warsztaty, które poprowadziła Pani dr K. Zając. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Monika Horecka 
1050 LAT OD CHRZTU POLSKI
 • 17. 05. 2016 r. - odbyło się seminarium dla nauczycieli i uczniów. W trakcie seminarium zajęcia poprowadzili: ks. dr J. Soprych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie) oraz prof. A. Chwalba (Uniwersytet Jagielloński). Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
  Organizacja: Józef Parys

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA W BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOLE. OCENIANIE NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 • 11. 05. 2016 r. -  zakończyło się seminarium dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, które poprowadziła Pani: dr W. Garbaciak. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Małgorzata Goryczka

PRACA Z WYCHOWANKIEM Z RODZINY ALKOHOLOWEJ
 • 9. 05. 2016 r. - odbyły się warsztaty, które poprowadziła Pani E. Karasiewicz-Mróz. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: M. Goryczka 
MOBILNIE NA LEKCJI - ODCZARUJ UCZNIOWSKIE SMARTFONY
 • 28. 04. 2016 r. - odbyły się warsztaty w ramach cyklu warsztatów dla nauczycieli języków obcych, które poprowadzili Państwo: M. Zaród i D. Uchwat - Zaród. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
  Organizacja: Edyta Nowak 
STRATEGIA W GRZE RYNKOWEJ - Z MARKETINGIEM ŁATWIEJ
 • 26. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii oraz wychowawców klas w szkołach ponadgimnazjalnych, które poprowadziła Pani: B. Barańska-Czyhur. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

ROLA OBRZĘDOWOŚCI W PROCESIE EDUKACYJNYM
 • 26. 04. 2016 r. - zakończyły się warsztaty, które poprowadziły Panie: M Gdowska, Z Martyniuk. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Maria Gdowska, Zofia Martyniuk

METODY I FORMY PRACY ORAZ WARSZTAT BIBLIOTERAPEUTY
 • 25. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty  w ramach projektu: BIBLIOTERAPEUTYCZNA BIBLIOTEKA (II spotkanie), które poprowadziła: Pani W. Matras-Mastalerz. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie! Więcej o projekcie zobacz: TUTAJ
PREZENTACJE INACZEJ - JAK TWORZYĆ PREZENTACJE W PREZI?
 • 21. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty dla  wszystkich zainteresowanych nauczycieli, które poprowadził: Pan A. Nalepka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do korzystania z materiałów on-line: TUTAJ

UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY I Z INNYMI DYSFUNKCJAMI W SZKOLE ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: ASPEKTY PRAWNE.
 • 21. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty, które poprowadziła Pani: M. Goryczka. Wszystkim uczestniko dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Małgorzata Goryczka

NOWE TENDENCJE W NAUCZANIU J. POLSKIEGO. NAUCZANIE HOLISTYCZNE.
 • 20. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty, które poprowadziła Pani: dr A. Ślósarz. Wszystkim uczestniko dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Ewa Ciesielczyk

Ogólnopolska konferncja naukowa:
SZKOŁA I RODZINA, WSPÓŁPRACA I DIALOG
 • 20 - 21. 04. 2016 r. - odbyła się konferencja zorganizowana przez MCDN ODN w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz MWSE w Tarnowie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Wojewoda Małopolski Jerzy Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Kazimierz Koprowski oraz Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.
  W organizację konferencji zaangażowani byli dyrektorzy szkół i placówek Miasta Tarnowa, rodzice i nauczyciele. Oprawę plastyczną konferencji przygotował Zespól Szkół Plastycznych i Pałac Młodzieży w Tarnowie.
  Organizacja z ramienia MCDN: dr Małgorzata Jaśko
JAK WDRAŻAĆ UCZNIÓW DO SAMORZĄDNOŚCI I KREATYWNOŚCI NA FORUM SZKOŁY I POZA NIĄ?
 • 19. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty, które poprowadziła Pani: K. Piórkowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Monika Horecka

ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW – WYKORZYSTANIE TABLIC INTERAKTYWNYCH NA LEKCJACH I ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH
 • 18. 04. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych (I grupa), które poprowadziła Pani: M. Madura. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Karolina Góryjowska

JĘZYKOWY KOMBAJN W AKCJI. QUIZLET, CZYLI JAK TECHNOLOGIA POMAGA W NAUCE SŁÓWEK
 • 14. 04. 2016 r. -  odbyły się warsztaty w ramach cyklu warsztatów dla nauczycieli języków obcych, które poprowadzili Państwo: M. Zaród i D. Uchwat - Zaród.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
Organizacja:  Edyta Nowak

NIEZWYKŁE ILUSTRACJE
 • 13.04.2016 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pani Elżbieta Gąsior pokazała nam jak poprzez działania plastyczne zachęcać dzieci do czytania – wykorzystując technikę orgiami płaskiego tworzyłyśmy ilustracje do znanych utworów literackich dla dzieci, uczyłyśmy się również jak snuć opowieści skłądając origami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Monika Horecka, Ewa Ciesielczyk

AUTYZM – POZNAJĘ, ZROZUMIEM, POMAGAM
 • 13. 04. 2016 r. -  zakończyły się dwudniowe warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, które poprowadziła Pani: J. Małek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
Organizacja: Monika Horecka

JAK ROZWIJAĆ UCZNIOWSKĄ KREATYWNOŚĆ? UROZMAICENIE LEKCJI.
(haft matematyczny, quilling)
 • 23. 03. 2016 r. - zakończyły się warsztaty, które poprowadziła Pani: E. Gąsior. Haft matematyczny i quilling pozwala uczniom na lepsze zrozumienie geometrii i wykorzystanie własności figur oraz kształci wyobraźnię. Przy ich pomocy można wyczarować piękne kartki świąteczne i okolicznościowe. Uczestnicy zajęć zdobyli podstawowe tajniki haftu i quillingu oraz zapał do dalszego ich zgłębiania. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Karolina Góryjowska

BIBLIOTERAPIA W NOWOCZESNYM PROCESIE EDUKACJI
 • 21. 03. 2016 r. -  zakończyło się seminarium dla  nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologicznych i zainteresowanych biblioterapią nauczycieli. Seminarium było równocześnie I spotkaniem uczestników projektu "Biblioterapeutyczna biblioteka", a poprawdziłą je Pani: M. Horecka - koordynator projektu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! Więcej o projekcie...
  Organizacja: Monika Horecka 

PODSUMOWANIE MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO W 2015 ROKU.WSKAZÓWKI DYDAKTYCZNE

 • 18. 03. 2016 r. - zakończyło się seminarium dla nauczycieli j. polskiego szkół ponadgimnazjalnych, które poprowadziła Pani: dr B. Kozak. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo!
Organizacja: Ewa Ciesielczyk
E-MOCJE NA LEKCJI, CZYLI INTERAKTYWNE QUIZY DO NAUKI JĘZYKA
 • 17. 03. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty będące równocześnie I spotkaniem z cyklu warsztatów dla nauczycieli języków chcących rozwijać swój warsztat o nowe metody nauczania wykorzystujące zasoby Internetu, nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Warsztaty poprowadzili Państwo:  D. Uchwat-Zaród oraz M. Zaród. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! 
  Organizacja: Edyta Nowak

TEATRZYK KAMISHIBAI

 • 17. 03. 2016 r. -  zakończyło się seminarium dla  nauczycieli, bibliotekarzy, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic, które poprowadziła Pani: M. Horecka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! 

SPOSOBY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • 15. 03. 2016 r. - zakończyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które poprowadziły Panie: Z. Martyniuk i M. Gdowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo!
PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ, SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA
 • 15. 03. 2016 r. -  zakończyły się warsztaty, które poprowadziły Panie: D. Mroczek, M Goryczka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! 
  Organizacja: Monika Horecka

DYSKALKULIA W KLASACH 1-3
 • 11. 12. 2015 r. - zakończyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które poprowadziła Pani: E. Wolińska - Bączar. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Karolina Góryjowska

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW EDUKACYJNYCH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE. GDZIE W XXI WIEKU UCZEŃ MOŻE KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW MATEMATYCZNYCH INTERNETU?
 • 03. 12. 2015 r. - zakończyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum, które poprowadziła Pani: Joanna Michoń. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Organizacja: Karolina Góryjowska

DYDAKTYKA CYFROWA NA LEKCJACH HISTORII

 • 26. 11. 2015 r. - zakończyły się warsztaty, które poprowadził Pan Arkadiusz Nalepka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy do korzystania ze strony z materiałami z warsztatów: TUTAJ!
  Organizacja: Józef Parys

TEATRZYK KAMISHIBAI
 • 26. 11. 2015 r. - zakończyło się seminarium, które poprowadziła Pani: Monika Horecka. Ze względu na duże zainteresowanie zajęcia odbyły się w dwóch grupach warsztatowych (25 i 26 listoapda br.) Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo

Organizacja: Monika Horecka

LEKCJA WYCHOWAWCZA NIE POWINNA BYĆ NUDNA!

 • 26. 11. 2015 r. - zakończyły się warsztaty dla wychowawców, którzy mają ambicje inspirować uczniów do działania, a które poprowadziła Pani: Katarzyna Piórkowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo
PRAWO OŚWIATOWE, PRAWO RODZINNE
 • 23. 11. 2015 r. - odbyło się seminarium, które poprowadził Pan sędzia: Wiesław Zachara. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział! 
  Organizacja: Małgorzata Goryczka, Tadeusz Szczeklik

TANGRAMY, JAJKO KOLUMBA, SERCE - PRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI I KSZTAŁCENIA LOGICZNEGO MYŚLENIA

 • 18. 11. 2015 r. - odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej,  które poprowadziła Pani: Elżbieta Gąsior Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach!

Organizacja: Karolina Góryjowska, Edyta Nowak

PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE. JAK W PRAKTYCE REALIZOWAĆ ZASADĘ PRZYWÓDZTWA ROZPROSZONEGO?

 • 5 listopada 2015 r. - dyrektorzy tarnowskich szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele wspierający dyrektorów w zarządzaniu mieli okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej. Określenia takie jak: przywództwo rozproszone, dzielone, partycypacyjne, dystrybuowane wpisują się mocno w podejmowane od dawna działania dotyczące demokratyzacji życia szkoły/przedszkola. Na zakończenie części pierwszej konferencji głos zabrała Pani Urszula Blicharz - Dyrektor Tarnowskiej Delegatury KO, która w słowach podziękowania za konferencję odwołała się zarówno do wypowiedzi prelegentów (prof. J. Madalińska – Michalak i dr R. Dorczak) jak i strony praktycznej konferencji.
  Prelegentami w części drugiej byli dyrektorzy szkół i placówek tarnowskich: Joanna Jasiak -V LO, Jan Ryba – III LO, Mariusz Zając – Gimnazjum nr 2, Kinga Witek – Przedszkole nr 31.
  Konferencja ta potwierdziła, że warto organizować przedsięwzięcia edukacyjne angażujące różne instytucje. Oprawę plastyczną konferencji przygotował Pałac Młodzieży w Tarnowie oraz Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie, dyrektorzy placówek przygotowali plakaty wydrukowane a wystawkę książek dotyczących przywództwa edukacyjnego opracowała Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Uczestnicy konferencji otrzymali książkę „Przywództwo edukacyjne. Zaproszenie do dialogu” wydaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie” . Co dalej? Kolejne szkolenia typu forum wymiany doświadczeń, a może większa publikacja zawierająca przykłady dobrej praktyki szkół tarnowskich?
  Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację konferencji bardzo serdecznie dziękujemy!
  W imieniu organizatorów - dr Małgorzata Jaśko

MNEMOTECHNIKI JAKO METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE PRACĘ UCZNIA
 • 26. 10. 2015 r. - zakończyły się warsztaty, które poprowadził Pan dr Wacław Srebro. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie
  Organizacja: Maria Gdowska , Zofia Martyniuk
STOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH W PROCESIE PLANOWANIA I EWALUACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 • 26. 10. 2015 r. - zakończyło się seminarium dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli wspierających dyrektora zarządzaniem szkołą zorganizowane w ramach Akademii Zarządzania e-ducaTIO. Seminarium poprowadziła Pani dr Małgorzata Jaśko. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
  Organizacja: dr Małgorzata Jaśko

TWORZENIE EFEKTOWYCH PREZENTACJI ON-LINE W PROGRAMIE PREZI ?
 • 22. 10. 2015 r. - zakończyły się warsztaty które poprowadził: Arkadiusz Nalepka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy do korzystania z materiałów: TUTAJ...
KSIĄŻKI UCZĄ PATRIOTYZMU

 • 20. 10. 2015 r. - zakończyło się seminarium poświęcone prezentacji najnowszej literatury dla dzieci i młodzieży o tematyce historycznej i patriotycznej. Seminarium poprowadziła Pani Monika Horecka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!
  Organizacja: Józef Parys

PRAWO I FINANSE W OŚWIACIE

 • 29-30. 09. 2015 r. - odbyło się praktyczne szkolenie, które poprowadził Pan prof. Antoni Jeżowski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w szkoleniu. 

  Organizacja: dr Małgorzata Jaśko

 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego