My Title (2012)
Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNE SZKOLENIA

znajdź poniżej lub skorzystaj

z kalendarza!

zgłoś się!
biuletyn!
kontakt!
liderzy!
 
 
 

ZAPRASZAMY:

listopad 2015

PRAWO OŚWIATOWE, PRAWO RODZINNE

23

poniedziałek; 11.00 - 15.00

Seminarium dla wszystkich zainteresowanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pan sędzia: Wiesław ZacharaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 listopada br. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób. 

      Organizacja:  Małgorzata Goryczka, Tadeusz Szczeklik

 
listopad 2015

IMPRESJA JĘZYKOWA A DŁUGOFALOWY TRENING ZINTEGROWANYCH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
- w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - część I

28

sobota; 11.00 - 15.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli j. niemieckiego.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pani: Aleksandra KubickaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 listopada br. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób. UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE BĘDZIE W J. NIEMIECKIM Z UŻYCIEM ZDYDAKTYZOWANYCH MATERIAŁÓW W J. OBCYM.
      Organizacja:  Edyta Nowak

 
grudzień 2015

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW EDUKACYJNYCH DOSTĘPNYCH W INTERNECIE. GDZIE W XXI WIEKU UCZEŃ MOŻE KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW MATEMATYCZNYCH INTERNETU?

3

czwartek; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki szkoły podstawowej i gimnazjum.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 35/37 (II piętro), a które poprowadzi Pani: Joanna MichońZgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. 
 Organizacja:  Karolina Góryjowska

 
grudzień 2015

TWORZYMY BAJKI, KOMIKSY, OPOWIADANIA…

7, 9

pon, śr; 15.30 - 19.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli (szczególnie n-le bibliotekarze, przedmiotów humanistycznych i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej).
 • Zapraszamy na warsztaty dotyczące wykorzystania darmowych, dostępne w Internecie aplikacji i narzędzii do tworzenia bajek, komiksów, opowiadań oraz wykorzystanie ich w pracy z klasą lub grupą uczniów. Warsztaty odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 37 (II piętro), a które poprowadzi Pani: Monika HoreckaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. 
Organizacja: Monika Horecka

 
grudzień 2015

PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

7, 8, 9

pon - śr; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 23 (I piętro), a które poprowadzi Pan: dr G. PanekZgłoszenia przyjmujemy do dnia 2 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
Organizacja: Monika Horecka

 
grudzień 2015

NIEPRAWIDŁOWA INTEGRACJA SENSORYCZNA POWODEM TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I DZIWNYCH ZACHOWAŃ DZIECI
- syndrom nadwrażliwości i podwrażliwości

8

wtorek; 15.30 - 19.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pani: Mariola Bogacka-BrodzińskaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

 
grudzień 2015

HISTORYCZNE GRY EDUKACYJNE

8

wtorek; 16.00 - 19.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów.
 • Zapraszamy na warsztaty poświęcone grom planszowym wykorzystywanym jako pomoc dydaktyczna połączone z prezentacją propozycji gier edukacyjnych IPN, które odbędą się w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, ul. gen. Bema 9/11. Warsztaty poprowadzą Panowie:
  D. Gorajczyk, J. Szarek
  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja: Józef Parys

 
grudzień 2015

CZYTANIE TEKSTU MATEMATYCZNEGO. STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ TEKSTOWYCH

10

czwartek; 14.00 - 18.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki szkół podstawowych
i gimnazjów.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pan: Tadeusz MarczewskiZgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja: Karolina Góryjowska

 
grudzień 2015

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZGODNIE Z WYMOGAMI PAŃSTWA

11

piątek; 13.30 - 17.30

Seminarium dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli wspomagających dyrektorów w procesie zarządzania.
 • Zapraszamy na seminarium poświęcone stosowaniu zasady partycypacji nauczycieli, rodziców w realizacji zadań na rzecz szkoły/przedszkola. Seminarium odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 22 (I piętro), a poprowadzą je: dr M. Jaśko, dr M. ŻakZgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  dr Małgorzata Jaśko

 
grudzień 2015

DYSKALKULIA W KLASACH 1-3

11

piątek; 15.30 - 19.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 23 (I piętro), a które poprowadzi Pani: E. Wolińska-BączarZgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Karolina Góryjowska

 
grudzień 2015

BAJKA I BAŚŃ TERAPEUTYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW (grupa I)

1, 3

wt, czw; 15.30 - 19.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący z dziećmi z problemami emocjonalnymi.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 23 (I piętro), a które poprowadzi Pani: Monika HoreckaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 listopada br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
Organizacja:  Monika Horecka

 
grudzień 2015

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

15

wtorek; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pani Zofia MartyniukZgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

 
grudzień 2015

BAJKA I BAŚŃ TERAPEUTYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW (grupa II)

14, 15

wt, czw; 15.30 - 19.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący z dziećmi z problemami emocjonalnymi.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 23 (I piętro), a które poprowadzi Pani: Monika HoreckaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
Organizacja:  Monika Horecka

 
grudzień 2015

DZIEŁA TADEUSZA KANTORA
– wykład uświetniający zakończenie Roku Kantora
 

14

poniedziałek; 16.30 - 19.45

Wykład dla wszystkich zainteresowanych
nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy i innych zainteresowanych nauczycieli.
 • Zapraszamy na wykład, który będzie miał miejsce w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 22 (I piętro), a który wygłosi Pan Stanisław ŚwiderZgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Ewa Ciesielczyk 

 
grudzień 2015

O TRUDNYCH, NIEZDYSCYPLINOWANYCH UCZNIACH

14

poniedziałek; 14.30 - 18.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
 • Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 21 (I piętro), a które poprowadzi Pan: dr Wacław SrebroZgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 grudnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Maria Gdowska , Zofia Martyniuk

 
marzec/kwiecień 2016

NARZĘDZIA GOOGLE, JAKO DARMOWA PLATFORMA EDUKACYJNA
– 
WYKORZYSTANIE GOOGLE DOCS DO PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY Z UCZNIEM NA LEKCJI

31, 5

czw. i wt; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
 • Zapraszamy na 10 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 37 (II piętro), a które poprowadzi Pan A. NalepkaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 marca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. 
 Organizacja:  Karolina Góryjowska

 
marzec/kwiecień 2016

PRACA METODĄ PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ. PROJEKTY MIĘDZYPRZEDMIOTOWE

31, 7

czwartek; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli II etapu edukacyjnego.
 • Zapraszamy na 10 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: M. MaduraZgłoszenia przyjmujemy do dnia  25 marca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Karolina Góryjowska

 
kwiecień 2016

PRZEDSIĘBIORCZA STRONA CZŁOWIEKA

5

wtorek; 15.00 - 18.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii
i wychowawców klas w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Zapraszamy na 4 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: M. GoryczkaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Beata Barańska-Czyhur

 
kwiecień 2016

RYZYKO DYSLEKSJI
/specyficzne trudności w uczeniu się.

20

środa; 15.15 - 19.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 
UWAGA: W związku z chorobą prowadzącego warsztaty zostały przełożone  na dzień
18 maja br. na godz. 15.40!
 • Zapraszamy na 5 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: dr K. ZającZgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 kwietnia br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Monika Horecka

 
maj 2016

ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW - wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych na III i IV etapie edukacyjnym

9, 18

pon, śr; 15.00 - 18.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 • Zapraszamy na 8 godzinne warsztaty (2 spotkania po 4 godziny), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pani M. MaduraZgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. 

 Organizacja:  Karolina Góryjowska, Marta Madura

 
maj 2016

PRACA METODĄ PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
Projekty międzyprzedmiotowe

11, 17

śr, wt; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli II etapu edukacyjnego 

 • Zapraszamy na 10 godzinne warsztaty (2 spotkania po 5 godzin), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47  (I piętro), a które poprowadzi Pani M. MaduraZgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 maja br.  Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Karolina Góryjowska, Marta Madura

 
maj 2016

PRZEDSIĘBIORCZA STRONA CZŁOWIEKA

17

wtorek; 15.00 - 18.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii
i wychowawców klas w szkołach ponadgimnazjalnych.

 • Zapraszamy na 4 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-51 (I piętro), a które poprowadzi Pani: M. GoryczkaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Beata Barańska-Czyhur, Małgorzata Goryczka

 
maj 2016

PRZYKŁADOWE TECHNIKI PLASTYCZNE I DEKORACYJNE – jak zmotywować ucznia do aktywności pozalekcyjnej?

18

środa; 14.30 - 18.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli   

 • Zapraszamy na 5 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-46 (I piętro), a które poprowadzi Pani: E. CzasZgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.
 Organizacja: Karolina Góryjowska

 
 
maj 2016

ORGANIZACJA I ROZWÓJ SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH

19, 20

czw, pt; 15.00 - 17.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli gimnazjów  

 • Zapraszamy na 6 godzinne warsztaty (2 spotkania po 3 godziny), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-46  (I piętro), a które poprowadzi Pan T. CzosnykaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 maja br.  Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 
 Organizacja:  Beata Barańska-Czyhur, Tomasz Czosnyka

 
maj 2016

LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO BEZ PODRĘCZNIKA
– jak i czym zainspirować uczniów?

23

poniedziałek; 16.00 - 18.15

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli języków obcych
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych   

 • Zapraszamy na 3 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: N. SasZgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.
 Organizacja: Edyta Nowak

 
maj 2016

KREATYWNOŚĆ – KOMUNIKACJA – WSPÓŁPRACA 
– efektywny zespół klasowy na zajęciach języków obcych

24

wtorek; 15.00 - 17.30

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli języków obcych   

 • Zapraszamy na 3 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: A. MazurZgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
 Organizacja: Edyta Nowak, Monika Horecka

 
czerwiec 2016

HISTORIA JEST WAŻNA! – O EDUKACJI HISTORYCZNEJ W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU.

14

wtorek; 13.00 - 16.30

 Bezpłatna konferencja organizowana przy współpracy
z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli historii, WOS-u, nauczycieli wychowawców z Tarnowa i okolic

 • Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro). Konferencję poprowadzą pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 czerwca br. Zgłoszeń można dokonać poprzez naszą stronę internetową lub poprzez Biuro Obsługi Klienta: na adres e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl lub pod numerem telefonu (14) 688 88 10 wew. 118.

 Organizacja: Małgorzata GoryczkaAkadiusz Nalepka, Józef Parys

 
czerwiec 2016

„BIBLIOTERAPIA W PROCESIE UMACNIANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO UCZNIÓW”. 
- IV spotkanie w ramach projektu „Biblioterapeutyczna Biblioteka”

6

poniedziałek; 15.00 - 18.15

 Dla wszystkich uczestników projektu: „Biblioterapeutyczna Biblioteka”   

 • Zapraszamy na 4 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani: dr W. Matras-Mastalerz. Więcej o projekcie...

 
czerwiec 2016

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PROWOKACYJNYMI ZACHOWANIAMI
UCZNIÓW

6, 8

pon, śr; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli   

 • Zapraszamy na 10 godzinne warsztaty (2 spotkania po 5 godz. dyd.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pan: dr W. SrebroZgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 czerwca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

 
czerwiec 2016

CO TO JEST SZCZĘŚCIE ? I INNE TRUDNE PYTANIA W NAJNOWSZEJ LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

9

czwartek; 15.00 - 19.00

Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
nauczycieli bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych nauczycieli   

 • Zapraszamy na 5 godzinne seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani: M. HoreckaZgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 czerwca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. 

 
czerwiec 2016

AUTYZM - POZNAJE, ROZUMIEM POMAGAM
II - edycja

9, 13

czw, pon; 15.00 - 19.00

 Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli   

 • Zapraszamy na 10 godzinne warsztaty (2 spotkania po 5 godz. dyd.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: J. Małek. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 czerwca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
 Organizacja: Monika Horecka

 
czerwiec 2016

PASJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – DUET PRZYSZŁOŚCI 

17, 20

pt, pon; 15.00 - 18.15

 Seminarium dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedsiębiorczości, WOS-u i wychowawców klas w szkołach ponadgimnazjalnych   

 • Zapraszamy na 8 godzinne seminarium (2 spotkania po 4 godz. dyd.), które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-46 (I piętro), a które poprowadzi Pani: B. Barańska - Czyhur. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 czerwca br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.

 
wrzesień 2016

TEKST LITERACKI A WARSZTAT POLONISTY 
- j
ak uczyć interpretacji tekstów literackich na lekcjach języka polskiego?

29

czwartek; 15.30 - 18.45

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
   

 • Zapraszamy na 4 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani: dr Marta Chrabąszcz. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 26. 09. 2016 r

 Organizacja: Ewa Ciesielczyk

 
maj 2016

TIK JAKO WAŻNE NARZĘDZIE WARSZTATU DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELA ETAPU WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO SAMOKSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

17

wtorek; 15.00 - 19.00

Warsztaty dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli uczących języków obcych
na etapie wczesnoszkolnym   

 • Zapraszamy na 5 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali nr 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pani: A. MazurZgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 maja br. Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.
 Organizacja: Edyta Nowak, Monika Horecka

 
listopad 2016

PLAN PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI
i plan nadzoru pedagogicznego na r. szk. 2016/2017.

10

czwartek; 13.00 - 17.30

Dla wszystkich zainteresowanych dyrektorów szkół
/placówek oświatowych Miasta Tarnowa
 

 • Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani: dr Małgorzata Jaśko. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  07. 11. 2016 r
 Organizacja: dr Małgorzata Jaśko 

 
listopad/grudzień 2016

Rozbudzanie zainteresowań uczniów
- wykorzystanie TABLIC INTERAKTYWNYCH
na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

29, 6

wtorek; 15.00 - 18.15

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli

 • Zapraszamy na 8 godzinne warsztaty (2 spotkania po 4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pani: Marta Madura. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 24. 11. 2016 r
 Organizacja: Marta Madura 

 
listopad 2016

Klub TWÓRCZEGO DYREKTORA.

24

czwartek; od godz: 13.00

 Dla wszystkich zainteresowanych dyrektorów szkół
/placówek oświatowych Miasta Tarnowa

 • Zapraszamy na forum wymiany doświadczeń, które odbędzie się w Przedszkolu nr 31 w Tarnowie, a które poprowadzi Pani: dr Małgorzata Jaśko oraz dyrektorzy szkół. Tematem przewodnim spotkania będzie: 
"KSZTAŁTOWANIE POSTAW - WOLONTARIAT"
 Organizacja: dr Małgorzata Jaśko 

 
grudzień 2016

DOPALACZE
- skala zjawiska, profilaktyka oraz przeciwdziałanie.

7

środa; 15.00 - 18.15

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na 4 godzinne seminarium (1 spotkanie), które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-44 (I piętro), a które poprowadzi Pan Robert Malik. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  02. 12. 2016 r
 Organizacja: Janusz Żak 

 
 
grudzień 2016

DOPALACZE
- skala zjawiska, profilaktyka oraz przeciwdziałanie.

7

środa; 15.00 - 18.15

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na 4 godzinne seminarium (1 spotkanie), które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-44 (I piętro), a które poprowadzi Pan Robert Malik. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  02. 12. 2016 r
 Organizacja: Janusz Żak 

 
grudzień 2016

Książki i gry edukacyjne
w WYCHOWANIU PATRIOTYCZNYM.

7

środa; 14.00 - 19.00

Dla wszystkich zainteresowanych
nauczycieli każdego etapu edukacyjnego oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego

 • Zapraszamy na 6 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45 (I piętro), a które poprowadzą: Pan Dariusz Gorajczyk (IPN) oraz Pani Monika Horecka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 02. 12. 2016 r
 Organizacja: Józef Parys 

 
grudzień 2016

UCZNIOWIE NA GŁOWIE
- czyli odwracamy klasę.

7, 14

środa; 15.30 - 17.00

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na 5 godzinne warsztaty (2 spotkania po 2,5 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (II piętro), a które poprowadzą Państwo Dorota Uchwat-Zaród oraz Marcin Zaród. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 02. 12. 2016 r
 Organizacja: Edyta Nowak 

 
grudzień 2016

KSIĄŻKI MĄDRE, PIĘKNE, NIEZWYKŁE DLA DZIECI.

8

czwartek; 15.00 - 19.00

Dla wszystkich zainteresowanych bibliotekarzy, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 szkoły podstawowej 

 • Zapraszamy na 5 godzinne seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani Monika Horecka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 06. 12. 2016 r

 
grudzień 2016

KSIĄŻKI MĄDRE, PIĘKNE, NIEZWYKŁE DLA MŁODZIEŻY.

12

poniedziałek; 15.00 - 19.00

Dla wszystkich zainteresowanych bibliotekarzy oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

 • Zapraszamy na 5 godzinne seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani Monika Horecka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 08. 12. 2016 r

 
grudzień 2016

NAUKA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
– metoda symultaniczno-sekwencyjna.

12

poniedziałek; 15.00 - 19.00

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i pedagogów 

 • Zapraszamy na 5 godzinne warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani Dorota Konieczna. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  08. 12. 2016 r
 Organizacja: Maria Gdowska 

 
grudzień 2016

KSZTAŁTOWANIE KULTURY SŁOWA I OBRAZU
- jako wyzwanie dla edukacji XXI wieku.

14

środa; 15.30 - 18.30

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych 

 • Zapraszamy na 4 godzinny wykład połączony z dyskusją, który będzie miał miejsce w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45 (I piętro), a który wygłosi Pani Małgorzata Wieczorek - Tomaszewska. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 09. 12. 2016 r
 Organizacja: Ewa Ciesielczyk 

 
grudzień 2016

Przyszłość i JA
- konferencja.

15

czwartek; 13.00 - 16.15

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a którą poprowadzi doradca zawodowy - Pani Magdalena  Szpunar. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  12. 12. 2016 r
 Organizacja: Beata Barańska - Czyhur 

 
grudzień 2016

PASJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
– duet przyszłości

19, 20

pon i wt; 14.30 - 17.45

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 
przedsiębiorczości, WOS-u oraz wychowawców klas w szkołach ponadgimnazjalnych
 

 • Zapraszamy na 8 godzinne seminarium (2 spotk. po 4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani Beata Barańska - Czyhur. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  14. 12. 2016 r

 
marzec 2017

DYDAKTYCZNE OPRACOWANIE LEKCJI POŚWIĘCONYCH POEZJI WSPÓŁCZESNEJ

17

piątek; 15.00 - 18.15

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych 

 • Zapraszamy na warsztaty (4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pan dr Lech Giemza. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 20 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  14. 03. 2017 r
 Organizacja: Ewa Ciesielczyk 

 
marzec 2017

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA
U UCZNIÓW 
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

22

środa; 15.00 - 19.00

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 • Zapraszamy na warsztaty (5 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47 (I piętro), a które poprowadzi Pani dr Krystyna Zając. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  17. 03. 2017 r
 Organizacja: Monika HoreckaMaria Gdowska 

 
marzec 2017

WYPALENIE ZAWODOWE I STRES - JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

27

poniedziałek; 15.00 - 19.00

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na warsztaty (5 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie,
  ul. Nowy Świat 30, w sali 1-47
   (I piętro), a które poprowadzi Pan dr Wacław Srebro. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 25 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  20. 03. 2017 r
 Organizacja: Maria Gdowska

 
maj 2017

MOJA WŁASNA KSIĄŻKA

16, 18

wt, czw; 15.00 - 19.00

Dla nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców świetlic
i wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu pod tym tytułem (2 spotkania po 5 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45 (I piętro), a które poprowadzi Pani Monika Horecka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  11. 05. 2017 r
 Organizacja: Monika Horecka 

 
maj 2017

PROGRAMOWANIE I MYŚLENIE ALGORYTMICZNE
jako sposób rozwiązywania problemów w klasach 1-3

22, 23, 29

pon, wt, pon; 15.00 - 19.00

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

 • Zapraszamy na warsztaty (3 spotkania pod 4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (I piętro), a które poprowadzi Pan Jerzy Marek. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  17. 05. 2017 r.
 Organizacja: Jerzy Marek

 
 
wrzesień 2017

DARMOWE I ŁATWE NARZĘDZIA INTERNETOWE
DO TWORZENIA TESTÓW, QUIZÓW ORAZ GIER DLA UCZNIÓW

14, 22

czw, pt; 15.00 - 19.30

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

 • Zapraszamy na praktyczne warsztaty (2 spotkania po 6 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pan Arkadiusz Nalepka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  12. 09. 2017 r

 
wrzesień 2017

DZIECI W SIECI
– zjawisko uzależnienia od Internetu oraz stare i nowe niebezpieczeństwa
związane z cyfryzacją życia ucznia…

18

poniedziałek; 15.00 - 19.00

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów... 

 • Zapraszamy na 5 godzinne seminarium, które odbędzie się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pan Arkadiusz Nalepka. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  14. 09. 2017 r

 
wrzesień 2017

PROGRAMOWANIE I MYŚLENIE ALGORYTMICZNE
JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W KL. 1-3 

21, 28

czwartek; 15.00 - 19.30

 Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 • Zapraszamy na warsztaty (2 spotkania po 6 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (II piętro), a które poprowadzi Pan Jerzy Marek. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  18. 09. 2017 r
 Organizacja: Karolina Góryjowska

 
październik 2017

NARRACJA WSPIERANA WIZUALIZACJĄ NA LEKCJACH HISTORII
- opowiadanie historii z użyciem dostępnych narzędzi TIK

19, 24

czw, wt; 15.00 - 18.00

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli historii i WOS-u 

 • Zapraszamy na warsztaty (2 spotkania po 4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN
  w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61
   (I piętro), a które poprowadzi Pan Arkadiusz Nalepka.
  Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
   13. 10. 2017 r.
 Organizacja: Arkadiusz Nalepka

 
październik 2017

ROZSZERZ RZECZYWISTOŚĆ SWOJEJ LEKCJI Z AR-EM,
czyli Rozszerzona Rzeczywistość wokół nas
 

18

środa; 16.00 - 17.30

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli języków obcych
 • Zapraszamy na krótkie warsztaty, które odbędą się w budynku MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 2-61 (I piętro), a które poprowadzą Państwo: Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród
  Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
   13. 10. 2017 r.
 Organizacja: Edyta Nowak

 
październik 2017

HISTORIA SZTUKI W ZAKŁADCE DO KSIĄŻKI

19, 23

czw, pon; 15.30 - 18.45

Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, a w szczególności bibliotekarzy,
nauczycieli wiedzy o kulturze, sztuki i wychowawców świetlic 

 • Zapraszamy na warsztaty (2 spotkania po 4 godz. dydakt.), które odbędą się w budynku MCDN ODN
  w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, w sali 1-45
   (I piętro), a które poprowadzi Pani Monika Horecka.
  Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:
   15. 10. 2017 r.

 
 
 
znajdź!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego